نشانی و تلفن شرکت افرا اروند

دفتر مرکزی : آبادان خیابان امام خمینی جنب بانک ملی شماره فروشگاه افرا    کد پستی : 6316813551

 تلفن  :  0615 3228528 

 دورنگار :  0615 3226344 

تلفن و نشانی کارخانه افرا اروند

کارخانه : منطقه آزاد اروند شهرک صنعتی آبادان فاز 2 صنایع بسته بندی افرا اروند    کد پستی : 6316813551

 تلفن  : 2 و 0615 3330441

 دورنگار :  0615 3330443 

نقشه راهنمای شرکت افرا اروند